Idræt, leg og bevægelse

Vi har afviklet mange personaledage inden for området - også for certificerede idrætsbørnehaver og idræts-SFO`er, der havde brug for yderligere faglig inspiration.

Idræt, leg og Igangsætterrollen

Formålet er, at kvalificere igangsætterrollen. Hvad karakteriserer den gode igangsætter? Hvilke generelle elementer og rammer er der for det gode idræts- og legesamvær?
Afprøvning af en feedbackliste med kollegatilbagemelding.

Idræt, leg og bevægelse

Lad os tilrettelægge et forløb ud fra jeres ønsker og jeres fysiske rammer. Der er nok af muligheder:

Traditionslege, kaoslege, fangelege, sanselege, samarbejdslege, boldlege, dramalege, fra brætspil til gulvlege, udelege, musik- og bevægelseslege, sang- og bevægelseslege, kamplege, gamle danske landsbylege, lege med latter.

Refleksioner og indlæg om læring, børns udvikling, læreplaner Kan indgå.

Idræt og leg som redskab til Inklusion

At arbejde med inklusion er at have fokus både på det enkelt barn, men også på det børn falder ud af – fællesskabet.

Kurset giver konkrete ideer til hvordan der kan arbejdes med voksenrollen, organisering og indhold, når opgaven er inklusion.

Selve inklusionsbegrebet kan udfoldes mere eller mindre teoretisk

Idræt og bevægelse i heldagsskole

Kroppen i klasseværelset som læring og som rekreation/energibrud.
Idræt, leg og bevægelse i de daglige 45 minutter for store grupper.

Hvordan kan man tilrettelægge aktive forløb med læring ud fra forskellige perspektiver:
Rekreation – social udvikling – motion og træning – samarbejde med skolens faglige emner på en praktisk-musisk måde.