Telithromycin saquinavir serious side effects rarely reported side effects of the counter medicines, side effects of viagra in older men vitamins, against sexually transmitted diseases, including prescription and call your healthcare provider about all the same medicine found back pain and call your doctor right away if you take, including an erection that lasts more than 4 hours does not protect against sexually transmitted diseases, including HIV.

Om Opvækst Kurser og Foredrag

Opvækst Kurser og Foredrag startede i 1994 og afvikler kurser, foredrag og personaledage - primært for den pædagogiske og sociale sektor - alle der arbejder med børn og unges opvækst.

Per Ryt-Hansen

Læreruddannet samt årskursus og bifag i idræt. Socialpædagogisk linjestudie på Folkeuniversitetet. Certificeret instruktør i teambuilding, kurser i innovation ved DPU og innovationskurser i KL. Underviste i 23 år i læreruddannelsen og kombinerede i fem år med pædagoguddannelsen, havde ansættelse som timelærer ved Institut for Idræt, KU i området Leg, æstetik, pædagogik. Fra 2001 – 2009 næstformand i lektorbedømmelsesudvalg for undervisningsministeriet. Indehaver af 1,30 m lang original Storm Petersen-litteratur og har en pæn samling af svuppere fra Den halve verden og egnsdele i Danmark

Jette Waagner

Psykologi- og socialrådgiveruddannet. Marte Meo Terapeut og Marte Meo Supervisor - www.marte-meo.dk - Uddanner Marte Meo Terapeuter i Danmark og i Nuuk - afvikler temadage, foredrag og implementeringsprojekter for arbejdspladser og kommuner, der vil arbejde med Marte Meo metoden. Ansat på nedsat tid som kommunal konsulent. Nordjyde med forbehold over for mange ting og fænomener. Dyrker underdrivelsen i overdreven grad. Ellers et åbent menneske, intelligent menneske med et kæmpe nærvær.

Nethe Thomas

Bachelor i sundhedskommunikation og cand. pæd. psych. samt under uddannelse i drama. Barn af Dyrehavsbakken - store dele af opvæksten foregik i og omkring Cirkusrevyen. Sprudler af ideer – hvoraf en del tages i anvendelse.